Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Planering och management i hälso- och sjukvård

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kursen

Detta är en introduktionskurs till planering och management i hälso- och sjukvård. Kursen ger en överblick över olika planerings- och managementfrågor inom hälso- och sjukvården. Följande ämnen introduceras: ledning och ledarskap; konflikt och kommunikation; organisationsutveckling; kvalitetsarbete; leda förändring; beslutsfattande, resurshantering och prioriteringsarbete; arbetsmiljö och arbetsledning. Alla ämnen diskuteras utifrån ett internationellt perspektiv och illustreras med exempel från hälso- och sjukvård i olika länder. Studenterna uppmuntras till kritisk granskning av kursmaterialet via reflektioner över hälso- och sjukvård i det egna landet.  Efter avslutad kurs skall studenten kunna: redogöra för grundläggande principer angående ledning och styrning av hälso- och sjukvårdsorganisationer; förstå och diskutera olika aspekter av management i hälso- och sjukvård; analysera behov och ledning av organisationsutveckling och kvalitetsarbete; förstå grundläggande principer för personalledning och arbetsmiljöfrågor.
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och s.k. "cases" (fall). Eget arbete av studenter är en viktig del av kursen. Studenter förväntas att ha orienterat sig i kursboken innan kursstart. Annat kursmaterial (cases och artiklar) kan läsas innan relevanta föreläsningar och seminarier. Cases, kursprojektet och seminarier där kursprojekten presenteras är obligatoriska. All undervisning sker på engelska.

Anmälan och behörighet

Planering och management i hälso- och sjukvård, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2020 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

20 januari 2020

Slutar

23 februari 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt En B/6.

 

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-F3086

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 augusti 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

20 januari 2020

Slutar

23 februari 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt En B/6.

 

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-30432

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Angelica Johansson