Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Praktik i molekylärbiologi

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Sommartermin 2020

Om kursen

Kursen skall ge den studerande praktisk erfarenhet av molekylärbiologisk forskningsverksamhet vid Umeå universitet. Praktiken görs som ett individuellt arbete under handledning av en forskningsgruppledare vid Institutionen för molekylärbiologi enligt en projektplan upprättad av handledaren. Det är absolut nödvändigt att studenten själv tar ansvar för att ordna med handledning från en forskningsgruppledare som godkänts av institutionen minst en månad innan praktikperioden påbörjas. Studenten deltar dessutom i av forskargruppen anordnade gruppverksamheter som exempelvis seminarier och journalklubb.

 

Anmälan och behörighet

Praktik i molekylärbiologi, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Sommartermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

8 juni 2020

Slutar

30 augusti 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 45 hp från avslutade kurser i biologi eller medicin, innehållande mikrobiologi, molekylärbiologi, genetik, cellbiologi och fysiologi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 5 hp.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-95152

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 mars 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)