"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Praktik inom museer och kulturarv

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen ger möjlighet att pröva att arbeta inom ett framtida yrkesområde. Under kursen får studenten under handledning pröva och utveckla sina kunskaper och färdigheter genom arbete inom musei- och kulturarvsbranschen. Ett syfte med kursen är att ge den studerande möjlighet att integrera tidigare tillägnad teoretisk kunskap med praktisk verksamhet på praktikplatsen. Praktiken genomförs vid nationellt eller regionalt museum, alternativt statligt organ för kulturmiljövård eller annan institution inom verksamhetsområdet. Yrkespraktiken kan även genomföras utomlands. Den studerande söker i första hand själv plats och bostad vid egen vald praktikort. Under kursen deltar den studerande på heltid i arbetet på praktikplatsen. Av vikt är tillgången till handledning på praktikplatsen. Den studerande ska genomföra en särskild praktikuppgift med hållbarhetsperspektiv samt självständigt författa en praktikrapport enligt angivna instruktioner. Praktikrapporten, som innehåller en redovisning av praktikuppgiften, behandlas vid ett seminarium i slutet av kursen.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Torkel Molin