Hoppa direkt till innehållet
printicon

Praktik Naturguidning

  • Antal högskolepoäng 5 hp

Om kursen

Kursen omfattar verksamhetsförlagd utbildning under handledning hos ett företag i turismbranschen. Studenten deltar i olika aktiviteter som väl speglar företagets alla verksamheter. Kursen avslutas med muntlig presentation och gruppdiskussion där de samlade erfarenheterna från praktikperioden sätts i relation till tidigare teoretiska moment och till tidigare egna erfarenheter.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Maria Karlsson, Studievägledare EMG