Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Praktik på det litterära fältet

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Under kursen får studenten under handledning pröva och utveckla sina kunskaper om och färdigheter i arbete med litteratur och skrivande. Ett syfte med kursen är att integrera teori och praktik. Praktiken kan göras på förlag, tidskrifts- eller tidningsredaktion, bokhandel, arkiv, bibliotek, myndighet, organisation, förening eller företag med arbetsuppgifter som är relaterade till litteratur och skrivande. Utöver själva praktiken ingår även skriftliga uppgifter och seminarier i kursen.

Kursen utgör valbar kurs på termin 6 på Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för kultur- och medievetenskaper