Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Problemlösning och matematiska resonemang

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2022

Om kursen

Kursen ges för studenter som går på Ämneslärarprogrammet eller som har för avsikt att ta ut en lärarexamen. Kursen ges också för verksamma lärare i fortbildningssyfte.

Kursen behandlar olika aspekter av problemlösning inom matematikområdet. Den inleds med en introduktion till teoretiska ramverk som en grund för fördjupade analyser av olika aspekter av problemlösning. Den egna problemlösningsförmågan tränas genom varierade problem från olika matematikområden.  Muntlig och skriftlig presentation av matematiska resonemang behandlas. Här ingår bruk av olika digitala hjälpmedel, både för problemlösandet i sig och för effektiv och tydlig kommunikation av lösningar och förda resonemang. Behandlingen av problemlösning fördjupas sedan genom analys av givna lösningsförslag med avseende på korrekthet, men även med avseende på framåtsyftande återkoppling på ofullständiga eller felaktiga lösningsförslag. Slutligen övas förmågan att konstruera uppgifter med problemlösningskaraktär genom tillämpning av befintliga ramverk och modifikation av givna uppgifter.

Anmälan och behörighet

Problemlösning och matematiska resonemang, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

18 februari 2022

Slutar

23 mars 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 30 hp inom ämnesområdet matematik inkluderande kurser i algebra och analys om minst 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Urval

Platsgaranti Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-75809

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman