Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Profession och vetenskap för ämneslärare

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar lärarens roll, arbete och skolans uppdrag utifrån lag och policy samt vad det innebär att arbeta i en offentlig och politiskt styrd organisation. Kunskap om hur det är att verka i ett styrsystem baserat på mål och resultatstyrning och lagar och förordningar med betydelse för lärarens roll behandlas. Läraren som myndighetsutövare, särskilt vad avser bestämmelser om betyg, disciplinära åtgärder och särskilt stöd ingår, samt hur skolans styrs på nationell, huvudmans och lokal nivå.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Elsa Reimerson, Studievägledare