Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Professionell utveckling 4 för psykologprogrammet

  • Antal högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Moment 1: Klinisk bedömning, 2hp
Momentet syftar till att på psykologmottagning träna studenterna i genomförandet av kliniska bedömningar. Träningen består i att göra en bedömning av klient och ta ställning till frågeställningen om den aktuelle klienten tillhör mottagningens målgrupp eller ej. Studenterna använder den erhållna informationen under bedömningssamtalet och svarsmönstren på de ifyllda självskattningsformulären, för att producera en bedömning gällande frågeställningen. Studenterna tränas även i att förmedla sin bedömning, de underlag som erhållits på behandlingskonferenser där legitimerade psykologer ansvarar för den slutgiltiga bedömningen av om klienten tillhör mottagningens målgrupp.  Momentet syftar även till träning i dokumentation kopplad till uppgiften och i professionellt förhållningssätt.

Moment 2: Klientarbete under handledning, 4hp
Momentet syftar till att träna studenterna i att påbörja ett  psykoterapeutiskt arbete med klient. Arbetet med att etablera ett empatiskt och terapeutiskt förhållningssätt påbörjas, så även att etablera kontakt med klient, att överenskomma om mål för terapin och använda sig av den teori och metod som studenten tränas i.

Professionsträningen inbegriper förutom utvecklandet av individuella färdigheter, även färdigheter i att arbeta i grupp, vilket ger studenterna möjlighet att dra nytta av varandra och lära av varandras erfarenheter och reflektioner. Studenterna ska träna sin förmåga att ta emot handledning och använda handledning i sin träning. Arbetet genomförs under handledning av legitimerad psykoterapeut/handledare.  Momentet syftar också till att påbörja studenternas träning i att reflektera kring sina egna inlärningsprocesser och behov av utveckling.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)