Hoppa direkt till innehållet
printicon

Profilkurs: Att utmana koloniala strukturer. Urfolksforskningens utveckling.

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2019

Om kursen

Kursens fokus ligger på teman som identitet, kultur, språk och makt i områden som på olika vis och vid olika tidpunkter koloniserats. Kursmaterialet består av olika textformer producerade i dessa områden och exemplifierar både hegemoni och motstånd. Kursen ger inblick i akademiska urfolksrepresentanter förhållanden till akademin och maktutövare från tidigt 1900-tal till nutid. Hur har urfolken representerats i de olika forskningsparadigmen som varit gällande under olika epoker? Hur har urfolksforskare anpassat sig till de rådande förhållandena?

Anmälan och behörighet

Profilkurs: Att utmana koloniala strukturer. Urfolksforskningens utveckling., 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

25 mars 2019

Slutar

9 juni 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Kan eventuellt ges på engelska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

2 st

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen är delvis nätbaserad. I kursen ingår två obligatoriska träffar i Umeå om vardera en halv dag. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och nätuppkoppling, se ’Tekniska krav för nätkurser’ på www.sprak.umu.se/student/dokument.

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/Engelska 6
Univ: Ett av alternativen: 1) Kandidatexamen (180 hp) eller 2) 90 hp, varav minst 7,5 hp utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-13117

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)