Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Programvaruteknik

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen ger en översikt över metoder, verktyg och språk för att understödja utvecklingen av stora programvarusystem. Särskild tonvikt läggs på kvalitetssäkring och kunskaper och färdigheter som direkt kan tillämpas i arbetslivet.

Kursen behandlar
- Utvecklingsmodeller och faser för iterativ och inkrementell (agile) utveckling;
- Kravhantering och objektorienterad analys och design (scenario-driven utveckling, UML);
- Design heuristics, patterns och refactoring;
- Systematisk testning (test-driven utveckling);
- Programvarukvalitet, mätetal, processförbättring, versionshantering och dokumentation.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studentexpeditionen på datavetenskap