Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Projekt 1: Professionell produkt

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen ger praktisk erfarenhet av formgivning av en komplex produkt eller system, med fokus på specialiserad användning. Den genomförs som regel i samarbete med ett företag, en organisation eller annan relevant partner.

Användarobservation och aktivitetsanalys, 4,5 hp
Momentet fokuserar på designmetodik för användarstudier och inkluderar observationer, intervjuer, aktivitetsstudier och arbetsanalys. Olika perspektiv på användarcentrerad design introduceras och en verkstad på temat problem-visualisering med hjälp av diagram och morfologisk analys, genomförs. I fokus för momentet står relationen mellan specifik designmetodik och konkret projektarbete.
   
Design och utvecklingsarbete för specialiserad användning, 9 hp
Momentet ger praktisk träning i att formge en komplex produkt eller ett system där både kognitiva och fysiologiska aspekter berörs.Tyngdpunkten ligger på att översätta resultat från observationer, intervjuer, aktivitetsstudier och arbetsanalys till konkreta designförslag och koncept. Momentet tränar även presentations-metoder såsom bildspel, skisser, modeller, renderingar och interaktiva demonstrationer.
   
Skrivkurs för designer I, 1,5 hp
Momentet introducerar ett antal metoder för att dokumentera projektarbete i skrift. En kortare uppsats som skall presenteras vid en intern konferens inför äldrestuderande, skrivs.
 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Exchange studies, International contact person, Designhögskolan