Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Projektkurs i matematik

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

I kursen utvecklas studentens förmåga att arbeta med forskningsnära matematiska problem i projekt. I detta ingår att definiera ett projekt i relation till forskningsfrågeställningar och att utveckla förståelsen för hur projektarbete relaterar till forskning. Kursen består av ett projektarbete, inkluderarande planering, formulering och genomförande av forskningsarbete i projektform samt reflektion över detta. I kursen diskuteras relationen mellan projektarbete och forskningsmetodik och vetenskapligt resonerande.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman