Hoppa direkt till innehållet
printicon

Projektledning 1 Nätbaserad

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i projektledning och projektarbete. Olika modeller, metoder och verktyg för projektstyrning diskuteras och används i praktiska tillämpningar. Kursen behandlar ett projekts olika faser, det vill säga målformulering, start, styrning och avslut. För målformuleringsfasen behandlas uppgiftsdefinition, ekonomi och tidsplanering. För projektgenomförandet behandlas organisering, ledningsarbete, projektstyrning och projektuppföljning. Områden som ekonomi, förhandlingsteknik, mötesteknik, kvalitetsverktyg och presentationsteknik berörs under kursen. Projektet genomförs i grupper om minst 3 studenter.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kontaktpersoner för kursen är:
Catharina Åhgren, studievägledare