Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Prototyper för interaktion

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2020

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Kursen bygger vidare på studenternas tidigare kunskaper om prototyping inom ramen för människa-datorinteraktion (MDI) och interaktionsdesign. Kursens centrala tema och frågeställning är hur olika interaktionssammanhang innebär olika förutsättningar för prototyping som ett led i designarbetet. Med startpunkt i stationär, skärm- och pekdonsbaserad interaktion utforskas sammanhang, teknologier och miljöer som ställer förändrade krav på prototyping. Under samlingsnamnet förkroppsligad interaktion möter studenterna ett teoretiskt perspektiv och interaktionsformer vars karaktär innebär förändrade utmaningar och möjligheter avseende design och arbete med prototyper. Kursen behandlar således interaktion som inte är begränsad till användningen av skärm och pekdon utan också till sammanhang av annan social och materiell karaktär.

Kursen lägger stor vikt vid en kombination av teoretisk reflektion och praktiskt arbete med prototyping. Under kursen behandlas en variation av material och tekniker för realisering av prototyper inom interaktionsdesign. Kursen rymmer även ett generellt metodologisk inslag genom att behandla arbetsplatsstudier och motsvarande kontextuellt förankrade studiemetoder i jämförelse med en mer kvantitativ ansats som den kommer till uttryck i exempelvis experimentella undersökningar.

 

Anmälan och behörighet

Prototyper för interaktion, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 november 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen erfordras minst 90 hp i något av ämnena informationsvetenskap, informatik, datavetenskap, data- och systemvetenskap, kognitionsvetenskap eller informatik med inriktning mot digital medieproduktion, eller motsvarande behörighet. Dessutom krävs En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-F2724

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för informatik
Kontaktperson för kursen är:
Studentsupport