"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Prototypframtagning

  • Antal högskolepoäng 2 hp

Om kursen

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i avancerade metoder för design, konstruktion och tillverkning av prototyper. Fokus ligger på handhavande av prototypmaskiner. Kursen inleds med en genomgång av metoder för prototypframtagning och en introduktion av de olika maskinerna. Därefter utför studenterna gruppvis ett projekt för att lära sig att använda olika verktyg för konstruktion och (additiv och avverkande) tillverkning av prototyper, såsom 3D-skrivare, 3D-skanner, laserskärare och precisionsfräs. Projektet handlar om att designa en prototyp genom att skapa en digital 2D/3D-modell och att sedan tillverka en fysisk modell av prototypen. Kursen innehåller också ett kommunikationsinslag i form av att föra ett skriftligt laborationsprotokoll samt en muntlig redovisning.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)