"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Psykiatrins och den psykiska ohälsans filosofi

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Sommartermin 2023

Om kursen

Kursen är en introduktion till centrala konceptuella, metafysiska och etiska frågor relevanta för hur vi ser på och hur vi behandlar människor med psykisk ohälsa. Vi kommer att diskutera bland annat följande:

Det sägs ofta att psykiska sjukdomar är fysiska sjukdomar i hjärnan, men hur ska man tolka detta påstående? Vi säger ibland saker som "nu vet jag inte om det är han eller sjukdomen som talar" eller "jag vet inte om det här är någonting jag vill, eller om det bara är mina psykiska problem", men på vilka grunder drar vi en gräns mellan jaget och mentalsjukdomen?  Var går gränsen mellan friskt och sjukt? Mellan sociala problem och medicinska? De flesta filosofer inom ämnet är ense om att medicinen inte kan vara helt fri från värderingar, men vilka värderingar är önskvärda respektive mindre önskvärda som bas för psykiatrisk behandling? Hur påverkas en persons agentskap av tillstånd som Tourettes, depression, psykos? Kan man vara moraliskt ansvarig för handlingar man utfört under inflytande av psykisk ohälsa, och i så fall hur och i hur hög grad? Bör vi ha tvångsvård, och en rättspsykiatri skild från både det vanliga rättssystemet och den vanliga sjukvården?

Kursen riktar sig till människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, vårdpersonal, och förstås alla intresserade. Vi kommer att läsa och diskutera en hel del modern filosofi inom området. Texterna kan vara tunglästa för den som inte tidigare har studerat filosofi, men studenterna får mycket hjälp av kursledaren med läsningen. Studenter på kursen får gärna bidra med sina egna erfarenheter, så länge de känner sig bekväma med det (när det gäller egen erfarenhet) och inte bryter tystnadsplikten (för vårdpersonal).

Anmälan och behörighet

Psykiatrins och den psykiska ohälsans filosofi, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Sommartermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

5 juni 2023

Slutar

27 augusti 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-91704

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 mars 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare för Filosofi