Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Psykiatrisk omvårdnad, verksamhetsförlagd utbildning

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen innehåller fördjupning och klinisk tillämpning av teoretisk kunskap i psykiatrisk omvårdnad genom verksamhetsförlagda studier. Under kursen ska studerande medverka i behandling och rehabilitering samt i undervisning rörande hälsofrämjande processer utifrån olika levnadsvillkor. Studerande ges möjlighet att initiera och delta i systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt förbättringsarbete i psykiatrisk omvårdnad. I kursen behandlas och tillämpas kunskap i arbetsledning och samverkan med andra professioner såväl inom psykiatrisk vård som med andra närliggande verksamheter. Etiska, samhälleliga och intersektionella perspektiv med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter diskuteras i handledning under kursen. Kursen ger även en fördjupad kunskap i kvalitativ forskningsmetod samt utformning av projektplan.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad