Hoppa direkt till innehållet
printicon

R - ett verktyg för statistiska analyser

  • Antal högskolepoäng 5 hp

Om kursen

Kursen kommer att fokusera på användning av R för analys av stora datamängder. Förutom förtrogenhet med standardfunktioner som finns i R, kommer studenterna att lära sig att programmera, dvs att skapa sina egna funktioner. Vidare kommer man under kursen att använda R’s grafiska mjukvaruverktyg. Under kursen kommer en blandning av demonstrationer och praktiska moment att användas. Studenterna kommer att lära sig att använda R för att underlätta publicering av reproducerbar forskning.

Efter kursen förväntas studenterna:
• Förstå och känna förtrogenhet med standardfunktioner i den fria programvaran R.
• Ha en grundläggande förståelse för hur man formulerar och genomför statistiska beräkningar med R
• Använda R för att visualisera data
• Använda R för att städa och analysera data med hjälp av beskrivande statistik.
• Genomföra enkla och multipla regressionsanalyser med R.
• Genomföra grundläggande programmeringsuppgifter för analys av statistiska problem med R
• Kritiskt diskutera och utvärdera tillämpningen av R för att skapa reproducerbara statistiska beräkningar och sambandet mellan denna reproducerbarhet och vetenskaplig metod

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Angelica Johansson