Hoppa direkt till innehållet
printicon

R - ett verktyg för statistiska analyser

  • Antal högskolepoäng 5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2019

Om kursen

Kursen kommer att fokusera på användning av R för analys av stora datamängder. Förutom förtrogenhet med standardfunktioner som finns i R, kommer studenterna att lära sig att programmera, dvs att skapa sina egna funktioner. Vidare kommer man under kursen att använda R’s grafiska mjukvaruverktyg. Under kursen kommer en blandning av demonstrationer och praktiska moment att användas. Studenterna kommer att lära sig att använda R för att underlätta publicering av reproducerbar forskning.

Efter kursen förväntas studenterna:
• Förstå och känna förtrogenhet med standardfunktioner i den fria programvaran R.
• Ha en grundläggande förståelse för hur man formulerar och genomför statistiska beräkningar med R
• Använda R för att visualisera data
• Använda R för att städa och analysera data med hjälp av beskrivande statistik.
• Genomföra enkla och multipla regressionsanalyser med R.
• Genomföra grundläggande programmeringsuppgifter för analys av statistiska problem med R
• Kritiskt diskutera och utvärdera tillämpningen av R för att skapa reproducerbara statistiska beräkningar och sambandet mellan denna reproducerbarhet och vetenskaplig metod

Anmälan och behörighet

R - ett verktyg för statistiska analyser, 5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2019 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Vårtermin 2019, vecka 13

Slutar

Vecka 15, 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap. Samt En B/6.

Urval

Högskolepoäng

Anmälningskod

UMU-30406

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2018. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Angelica Johansson