Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Radiografi III

  • Antal högskolepoäng 22,5 hp

Om kursen

Kursen omfattar omvårdnad, undersökningsmetodik, kliniska färdigheter, teknik samt strålskydd vid konventionella röntgenundersökningar och datortomografi. Vidare studeras de vanligaste förekommande sjukdomarna och sjukdomstillstånd inom hjärta och kärl samt centrala nervsystemet som kan diagnostiseras med bildgivande diagnostiska metoder. Den specifika omvårdnaden studeras relaterat till dessa sjukdomstillstånd och diskuteras utifrån intersektionella aspekter. Läkemedelshantering och läkemedelsberäkning ingår. I kursen beaktas de lagar och författningar som reglerar området. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om sex veckor inom radiologisk verksamhet ingår.

Kursen är indelad i fyra moment. Moment 1 (11 hp) VFU med skriftligt fördjupningsarbete som genomförs parvis. Moment 2 (8,5 hp) Sjukdomslära, med specifik omvårdnad samt anatomi och radiologisk diagnostik. Moment 3 (1,5 hp) Undersökningsmetodik och kliniska färdigheter samt Moment 4 (1,5 hp) Läkemedelsberäkning.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad
Kontaktperson för kursen är:
Institutionen för omvårdnad