"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Radiografi V

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar fysikaliska- och tekniska principer för den utrustning som används vid nuklearmedicin och strålterapi samt strålningsfysik och strålskydd inom området. Vidare behandlas produktion av radiofarmaka och upptagningsmekanismer vid både diagnostik och terapi. Kursen innehåller studier i specifika sjukdomstillstånd, diagnostik och behandlingsmetoder med fokus på de vanligaste cancersjukdomarna samt omvårdnad vid biverkningar som kan uppstå vid strålbehandling. Vidare behandlas kvalitetssäkring samt lagar och andra författningar inom området.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad