Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Rättslingvistik: Språkliga bevis i rättsprocessen

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Beroende på val av huvudområde krävs ytterligare språkkunskaper: för engelska, franska, spanska, svenska/nordiska språk och tyska krävs nivå C1 i aktuellt språk enligt Gemensamma europeiska referensramen; för lingvistik och kognitionsvetenskap krävs nivå C1 i något av de nämnda språken.

Undervisningsspråk: engelska för gemensamma delar av kursen. För den individuella uppgiften kan engelska, franska, spanska, svenska eller tyska väljas.

Anmälan och behörighet

Rättslingvistik: Språkliga bevis i rättsprocessen, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2019

Slutar

10 november 2019

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för studierna. I kursen ingår ett antal obligatoriska seminarier via internet. Om intresse finns kan studiegrupper i Umeå ordnas. För information om tekniska krav på datorutrustning och nätuppkoppling, se ”Tekniska krav för nätkurser” på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument.

Behörighetskrav

Kandidatexamen, alternativt 90 hp i ett språkvetenskapligt, samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämne, samt Gy: Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-17526

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)