"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Religionsvetenskap 3 med uppsats

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen breddar och fördjupar tidigare tillägnade kunskaper i religionsvetenskap och behandlar interaktionen mellan religion, individ och samhälle. Under kursen läggs särskild tyngdpunkt på analys och diskussion av t.ex. etik i världsreligioner samt livsåskådningar. Inom ramen för kursen genomförs ett eget självständigt arbete, i form av en uppsats, där ett religionsvetenskapligt arbetssätt introduceras och tillämpas. Dessutom omfattar kursen didaktiska perspektiv på hur dessa frågor kan behandlas i grund- och / eller gymnasieskolans klassrum.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare för Religion