Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Rumslig analys, 15 hp

Engelskt namn: Spatial Analysis

Denna kursplan gäller: 2021-09-27 och tillsvidare

Kurskod: 2KG501

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2021-09-15

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-18

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla färdigheter och kunskaper i kvantitativa och kvalitativa rumsliga metoder och analyser. Den första delen av kursen ger fördjupade kunskaper i kvantitativa geografiska metoder och analyser. Kursen omfattar regressions- och klusteranalys med ett rumsligt perspektiv. Det rumsliga analytiska perspektivet inkluderar även datahantering av geografisk information, samt visualisering och analys av rumsliga och regionala data över tid i GIS. Både deskriptiva och analytiska ansatser behandlas under kursen. Den andra delen av kursen ger fördjupade kunskaper i kvalitativa metoder. Utifrån aktuell kulturgeografisk forskning behandlas olika kvalitativa metodtraditioner där särskild uppmärksamhet ägnas tillämpningar inom samhällsplanering och utvecklingsarbete. Kursen behandlar den kvalitativt inriktade forskningsprocessens olika steg från forskningsdesign, insamling av material till analys och skrivande. Exempel på metodtraditioner som ges fördjupad belysning är tematisk analys, diskursanalys, narrativ analys, textanalys och biografisk ansats.

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde.
Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.