Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samhällsplanering med miljöprofil

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2018

Om kursen

Kursen behandlar samhällsplanering, t.ex. fysisk-, regional-, miljö- och social planering samt markanvändning. Samhällsplaneringen behandlas på olika geografiska nivåer samt ur ett flernivåperspektiv. Kursen inrymmer även en översiktig genomgång av den lagstiftning och andra instrument som berör planering, allt från nationella regelverk till den Europeiska sammanhållningspolitiken och strukturfondernas betydelse för regional och lokal utveckling. Under kursen läggs särskilt fokus på samhällets anpassning till klimatförändringar.

Anmälan och behörighet

Samhällsplanering med miljöprofil, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

5 november 2018

Slutar

20 januari 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

2 st

Behörighetskrav

Univ: 150 hp varav minst 60 hp inom miljö och hälsoskydd, miljövetenskap, geovetenskap/naturgeografi, kulturgeografi, biologi eller motsvarande. Engelska A samt svenska för grundläggande behörighet.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-59000

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 april 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Åsa Berglund