Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samhällsplanering med miljöprofil

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar samhällsplanering, t.ex. fysisk-, regional-, miljö- och social planering samt markanvändning. Samhällsplaneringen behandlas på olika geografiska nivåer samt ur ett flernivåperspektiv. Kursen inrymmer även en översiktig genomgång av den lagstiftning och andra instrument som berör planering, allt från nationella regelverk till den Europeiska sammanhållningspolitiken och strukturfondernas betydelse för regional och lokal utveckling. Under kursen läggs särskilt fokus på samhällets anpassning till klimatförändringar.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Åsa Berglund