"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samhällsplanering

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Vårtermin 2023

Om kursen

Kursens mål är att ge studenten grundläggande kunskaper inom samhällsplanering på lokal, regional, nationell och överstatlig nivå. En utgångspunkt tas i de motstridiga intressen som ofta omger användningen av mark och vatten i såväl urbana som rurala miljöer. Därvidlag utgör exempelvis miljöhänsyn, bevarandeintressen, jämställdhet och sårbarhetsfrågor viktiga aspekter, såväl i nationella som internationella sammanhang.

Moment 1: Markanvändning och samhällsplanering I, 7,5 hp

Moment 2: Markanvändning och samhällsplanering II, 7,5 hp

Observera att kursen ges på heltid med  modul 1  i period 1 av vårterminen medan modul 2 läses i period 4 av vårterminen.Observera att kursen ges på heltid uppdelat med  modul 1 i period 1 av terminen och module 2 i period 4 av terminen.

OBSERVERA ATT FÖR VÅREN 2023 LÄSES KURSEN I 2 Moduler, modul 1 period 1 som är mellan 2023-01-16  till 2023-02-15 och modul 2 läses i period 4 dvs mellan 2023-04-28 till 203-06-04 

Datum som återfinns ovanför om 2017 är således felaktiga!

 

Schema (publiceras 1 månad innan kursstart)

 

Är du intresserad av vad studenter tycker om kursen? Om du skickar ett mail till Fredrik Gärling kan du få ta del av kursutvärderingen.

Anmälan och behörighet

Samhällsplanering, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

16 januari 2023

Slutar

4 juni 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 27 400 kr. Total studieavgift: 27 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-29116

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 oktober 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Kulturgeografiska inst
Kontaktperson för kursen är:
Örjan Pettersson