Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samhällsplanering

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kursen

Kursens mål är att ge studenten grundläggande kunskaper inom samhällsplanering på lokal, regional, nationell och överstatlig nivå. En utgångspunkt tas i de motstridiga intressen som ofta omger användningen av mark och vatten i såväl urbana som rurala miljöer. Därvidlag utgör exempelvis miljöhänsyn, bevarandeintressen, jämställdhet och sårbarhetsfrågor viktiga aspekter, såväl i nationella som internationella sammanhang.
Moment 1: Markanvändning och samhällsplanering I, 7,5 hp
Moment 2: Markanvändning och samhällsplanering II, 7,5 hp
Observera att kursen ges på heltid uppdelat med  moment 1 mellan v.03 till v.07 2017 och moment 2 mellan v.18  till v.22 2017.

Observera att kursen ges på heltid uppdelat med  moment 1 mellan v.03 till v.07 2017 och moment 2 mellan v.17  till v.22 2017.

Schema (publiceras 1 månad innan kursstart)

Anmälan och behörighet

Samhällsplanering, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

20 januari 2020

Slutar

14 juni 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-29108

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2019. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Kulturgeografiska inst
Kontaktperson för kursen är:
Örjan Pettersson