Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samhällsplanering

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursens mål är att ge studenten grundläggande kunskaper inom samhällsplanering på lokal, regional, nationell och överstatlig nivå. En utgångspunkt tas i de motstridiga intressen som ofta omger användningen av mark och vatten i såväl urbana som rurala miljöer. Därvidlag utgör exempelvis miljöhänsyn, bevarandeintressen, jämställdhet och sårbarhetsfrågor viktiga aspekter, såväl i nationella som internationella sammanhang.
Moment 1: Markanvändning och samhällsplanering I, 7,5 hp
Moment 2: Markanvändning och samhällsplanering II, 7,5 hp
Observera att kursen ges på heltid uppdelat med  moment 1 mellan v.03 till v.07 2017 och moment 2 mellan v.18  till v.22 2017.

Observera att kursen ges på heltid uppdelat med  moment 1 mellan v.03 till v.07 2017 och moment 2 mellan v.17  till v.22 2017.

Schema (publiceras 1 månad innan kursstart)

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Kulturgeografiska inst
Kontaktperson för kursen är:
Örjan Pettersson