Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Samisk fonologi

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar samisk fonologi samt de analysverktyg och analysmetoder som den fonologiska teorin tillgängliggör. De grundläggande begreppen i samisk och teoretisk fonologi introduceras, såsom distinktiva särdrag, fonologiska representationer, underspecifikation, fonologiska regler och derivationer. Vidare behandlas stavelsestruktur och accentueringssystem. Stor vikt läggs också vid  bruket av digitala analysverktyg, samt därtill hörande metodologi. Kursen tränar den studerandes förmåga att förstå teoretiskt fonologiska resonemang, samt att identifiera och analysera specifika problem inom samisk fonologi.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)