Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Schweden im Blickpunkt I

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen vänder sig i första hand till tyskspråkiga utbytesstudenter och svenskspråkiga som har behov av att tala om Sverige på tyska. I kursen ingår studier av samhällsliv och kultur i Sverige ur ett jämförande perspektiv. Bakgrunden till aktuella händelser fokuseras särskilt.
 
Dieser Kurs richtet sich vor allem an deutschsprachige Austauschstudentinnen und -studenten, aber auch an Schwedischsprachige, die auf Deutsch über Schweden sprechen möchten. Beleuchtet werden schwedische Gesellschaft und Kultur aus einer vergleichenden Perspektive. Besonderes Gewicht haben dabei aktuelle Ereignisse und deren Hintergründe.

 

Undervisningsspråk är tyska. Unterrichtssprache ist Deutsch.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)