Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Signalbehandling och reglering

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen introducerar analys av signaler och beskrivning av system med tillämpningar inom såväl digital signalbehandling som reglerteknik. Frekvensegenskaper hos tidskontinuerliga och tidsdiskreta signaler analyseras m.h.a. Fourierserier och Fouriertransformer. Linjära tidsinvarianta system beskrivs med impulssvar, överföringsfunktioner och tillståndsmodeller. Beskrivningen av tidskontinuerliga system tillämpas framför allt på linjära återkopplade system med avseende på reglering av enkla fysikaliska system, medan den tidsdiskreta motsvarigheten tillämpas främst på digitala filter.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 5 hp (Theory, 5 ECTS);
2. Laboration, 2.5 hp (Laboratory, 2.5 ECTS).

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Catharina Åhgren