"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Självständigt arbete i arbetsrätt

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

För att erhålla en magisterexamen med inriktning mot arbetsrätt skall den studerande författa ett självständigt arbete. Syftet är att den studerande, med utgångspunkt i de teorier och metoder som behandlas på övriga kurser inom magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt, ska få tillfälle att fördjupa sig i en vald arbetsrättslig problemställning samt att träna sin förmåga till kritisk granskning och bedömning av fakta och forskningsresultat.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)