Hoppa direkt till innehållet
printicon

Sjuksköterskans profession - tillämpning

  • Antal högskolepoäng 22,5 hp

Om kursen

Kursens innehåll fokuserar på sjuksköterskans ledarskap utifrån kärnkompetenserna relaterat till aktuell forskning samt gällande lagar och författningar. Personcentrering, etik, prioriteringar samt fördjupning i sjukdomstillstånd och dess konsekvenser för patientens dagliga liv, relevanta för den aktuella placeringen ingår. Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med efterföljande yrkesmässig handledning inom omvårdnad (YHIO). Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen (NKSE) genomförs under den sista VFU-perioden.
 
Kursen är uppdelad i 5 moment.
Moment 1 – VFU inom somatisk sjukhusvård alternativt kommunal eller privat äldreomsorg/hemsjukvård, 9 hp.
Moment 2 – Evidens för förändring utifrån ett område/problem inom omvårdnad i klinisk praxis som kan förbättras, 1,5 hp.
Moment 3 – VFU inom somatisk sjukhusvård alternativt kommunal eller privat äldreomsorg/hemsjukvård, 9 hp. Student genomför VFU inom annan vårdform än under moment 1.
Moment 4 – Etiska resonemang där olika värden står i konflikt samt alternativa förhållningssätt med patienters och närståendes välbefinnande i fokus, 1,5 hp.
Moment 5 – NKSE, 1,5 hp.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad