Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier - synkrona perspektiv

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

De europeiska nordområdena har över tid rymt språk- och kulturmöten av olika slag. Globaliseringens inverkan på aktuella nordområdena belyses, liksom de samhällsförändringar som påverkar människornas lv och utveckling inom området. Språken och kulturerna har på olika sätt levt kvar, ibland avsevärt försvagade. I nutid söker man genom revitaliserande åtgärder stärka mindre gruppers språk och kultur. Med utgångspunkt i aktuell forskning belyses de olika utvecklingslinjerna, varvid vitt skilda empiriska material diskuteras. I kursen diskuteras och problematiseras även forskningens olika teorier och metoder.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)