Hoppa direkt till innehållet
printicon

Skogsekologi

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap om de abiotiska och biologiska processer som reglerar skogsekosystems struktur och funktion med fokus på den boreala skogen. Kursen innehåller två teoriblock, ett med fokus på biogeokemi och ett med fokus på trofiska interaktioner och störningar samt ett projektarbete där studenterna planerar och utför en vetenskaplig studie för att testa en ekologisk frågeställning. I kursen ingår också exkursioner till naturliga och brukade skogar och till storskaliga forskningsförsök. Kursen riktar sig till de som ska arbeta med naturvård, uthållig markanvändning och forskning, eller som lärare.

Anmälan och behörighet

Skogsekologi, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

2 september 2019

Slutar

3 november 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: 120 hp varav 60hp i biologi inklusive 15hp inom ekologi eller 60 hp geovetenskap/naturgeografi samt 15 hp ekologi, eller motsvarande kunskaper.

En A.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-50110

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Micael Jonsson, kursansvarig