Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Slöjd för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30hp). Ingår i Lärarlyftet II

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2022

Om kursen

Kursen är inriktad mot undervisning i ämnet slöjd i åk 4-6. Slöjdens material är metall, textil och trä. Kursen behandlar slöjdämnets syfte, utveckling och roll i samtiden. Grundläggande hantverk med utgångspunkt i slöjdämnets arbetsprocesser integreras med ämnesdidaktik och utbildningsvetenskaplig forskning för att utveckla de studerandes förmåga att stödja varierat lärande i slöjd i kommande yrkesverksamhet. Estetisk kommunikation och hantverksmässiga färdigheter utvecklas genom arbete med färg, form, tekniker och material.
 
Med utgångspunkt i styrdokumenten (skollag, skolförordning, läroplan och kursplan) studeras och analyseras olika aspekter av slöjdämnet i skolan – till exempel formgivning, ämnets roll, estetik, betygsättning och kreativitet.
 
Undervisningen i kursen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, hantverksgenomgångar/laborationer, workshop, individuellt arbete, tematiska studier, litteraturstudier, handledning och grupparbete. Utgångspunkt skall vara ett problem- och processorienterat arbetssätt som ligger till grund för diskussioner, reflektioner och analyser samt ger beredskap för ett flexibelt arbetssätt i den kommande yrkesverksamheten.
 
Under kursen arbetar de studerande både praktiskt och teoretiskt, individuellt och i grupp även med problemorienterade temastudier där ämnets specifika uttryck lyfts fram. De studerandes egna val och idéer utgör grunden för genomförandet.
 
Genom tillämpning av didaktiska metoder, tematiskt och undersökande arbete skapas förutsättningar att utveckla den studerandes personliga gestaltningsförmåga i relation till kommande pedagogisk verksamhet.
 
Modern informations- och kommunikationsteknik är självklara beståndsdelar i skolan. I kursen ingår användningen av dessa digitala didaktiska stöd i undervisningen.
 

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och fårendast säkas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om stadsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning. Den som söker denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Anmälan och behörighet

Slöjd för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30hp). Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

17 januari 2022

Slutar

15 januari 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

4 st

Upplägg för distanskurs

Kursen ges på distans men med ett antal fysiska träffar på campus Umeå.  Antalet campusträffar är 2 per termin.
 

Behörighetskrav

Lärare som är behöriga att undervisa i åk 4-6.

Urval

Lottning om det finns fler sökande än platser

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 0 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 63 100 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-86711

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)