"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Slöjd, Textil 1a

  • Antal högskolepoäng 15 hp
Textilutbildningar vid Umeå universitet

Intervju med studenter på våra textilutbildningar. Lyssna på vad studenterna berättar om sina utbildningar och se miljöerna de arbetar i.

Om kursen

Denna kurs utgör den första i en serie av fyra kurser med inriktning mot textilslöjd. Kursen syftar till att studenten skaffar sig allsidig kunskap om olika möjligheter att kommunicera genom slöjdarbete och hur denna estetiska kommunikation kan tolkas och förstås. Studierna ska utveckla nytänkande och nyskapande, som kan ta sin utgångspunkt i utforskandet av idéer samt kulturarv och slöjdtraditioner. IKT används kontinuerligt som ett verktyg för kommunikation i kursen.

Kursen vänder sig till den som vill studera motsvarande lärarprogrammets kurser i ämnet slöjd, textil 1-45 hp/1-60 hp. Utbildningen genomförs på halvfart i distansform med tre kursträffar. Mellan kursträffarna förväntas studenterna genomföra egna praktiska slöjduppgifter och kommunicera med varandra kring kursens innehåll via datorkonferens. Varje kursträff omfattar 2-5 dagar och består av föreläsningar, seminarier och workshops. Utbildningen består av fyra kurser om 15 högskolepoäng vardera: Slöjd, Textil 1a 15 högskolepoäng, Slöjd, Textil 1b 15 högskolepoäng, Slöjd, Textil 2a, distans 15 högskolepoäng samt Slöjd, Textil 2b, distans 15 högskolepoäng. Kurserna söks var för sig.

Kurserna är likvärdiga med andra inriktningsstudier vilket gör det möjligt att tillgodoräkna dessa poäng i en lärarexamen. Enbart utbildningen i textilslöjd i de fyra kurserna om 60 högskolepoäng ger ingen lärarexamen. För att erhålla lärarexamen måste kurserna kompletteras med kurser i det allmänna utbildningsområdet samt andra ämnesstudier. Information om behörighetsprov finns på www.estet.umu.se

Information om behörighetsprov finns på http://www.estet.umu.se/utbildning/behorighetsprover/

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)