Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Social stratifiering: teorier och begrepp i socialt arbete

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursens övergripande syfte är att ge grundläggande kunskap om social stratifiering som samhällsvetenskapligt begrepp samt kunskap om hur social stratifiering formar människors livschanser och levnadsförhållanden. Kursen inleds med en genomgång av teoretiska perspektiv på social stratifiering utifrån klass, kön, etnicitet, funktion, sexualitet och ålder. Dessutom relateras dessa kategorier till intersektionalitet och makt.
På grundval av denna teoretiska kunskap får studenterna sedan utifrån tillgänglig statistik kartlägga och analysera hur social stratifiering har konsekvenser för människors livschanser och levnadsförhållanden med avseende på hälsa, utsatthet för våld, utbildning, arbete, ekonomiska resurser och politisk och social delaktighet. Inslaget har en komparativ ansats i betydelsen att såväl regionala, nationella som internationella förhållanden beaktas.
Kursen avslutas med att studenterna utifrån utvalda välfärdspolitiska områden får analysera hur välfärdspolitik omfördelar materiella och immateriella resurser och därigenom påverkar konsekvenserna av social stratifiering och förutsättningarna för det sociala arbetets verksamhetsområden.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)