Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Sociala förklaringsmodeller för global hälsa och hälsofrämjande arbete

  • Antal högskolepoäng 5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kursen

Kursen syftar till att studenterna skall förvärva ett socialteoretiskt perspektiv och ett kritiskt förhållningssätt till hälsa och hälsofrämjande arbete. Kursen fokuserar på hur sociala teorier kan; 1) underlätta förståelsen för orsaker till hälsa och ohälsa samt konsekvenser därav, och 2) användas i planering och design av sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande folkhälsointerventioner. Teorier applicerbara på både individ- grupp och samhällsnivå presenteras och diskuteras.

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna: Beskriva och förstå centrala begrepp inom de presenterade teorierna; Tillämpa socialteoretiska begrepp, modeller och/eller teorier på relevanta folkhälsofrågor; Granska och diskutera vetenskapliga publikationer som behandlar sociala förklaringsmodeller för hälsa och hälsofrämjande arbete.

Undervisningen är koncentrerad till ca två schemalagda kursveckor och därefter en vecka som ägnas huvudsakligen åt hemtentamen.
Undervisning sker via föreläsningar, grupparbeten, seminarier och hemuppgifter. Seminarier och hemuppgifter är obligatoriska inslag. Bearbetning och diskussion av kurslitteratur samt annat kursmaterial är en central del av kursen. Undervisningen ges på engelska.

Anmälan och behörighet

Sociala förklaringsmodeller för global hälsa och hälsofrämjande arbete, 5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2020 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

2 mars 2020

Slutar

22 mars 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap.
Eng B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande

 

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-F3084

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 augusti 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

2 mars 2020

Slutar

22 mars 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap.
Eng B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande

 

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-30475

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Eva Selin