Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Socialpedagogik i socialt arbete

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Professionellt Socialt arbete har sedan välfärdsstatens tillblivelse varit en del av det offentliga. Samhällsutvecklingen har dock gjort att allt fler socialarbetare idag återfinns i privat sektor eller i verksamhetstyper som finns mellan privat och offentlig, t ex föreningsstyrda, kooperativt ägda eller sociala företag. Denna utveckling har inneburit att många socialarbetare väljer att starta egen verksamhet, medverka i projekt eller i andra verksamhetsformer än det offentliga. Utveckling mot privatisering av vård, entreprenörskap, sociala företag och olika målgruppsrelaterade projekt ställer nya utmaningar i socionomutbildningen.
Kursens innehåll är en sammanhängande helhet som syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om socialpedagogiska tillämpningsområden. I början görs en genomgång av socialpedagogikens rötter, dess historia och traditioner. Vidare behandlas betydelsefulla synsätt, metoder och teorier med relevans för att socialpedagogikens roll och möjligheter i dagens moderna samhälle. Speciell fokus läggs på att utveckla teorier och synsätt som kännetecknar och särskiljer socialpedagogik. Parallellt med teoretisk undervisning sker arbete i projektform som fördjupar kunskaper om socialpedagogiska förhållningssätt och ”klientnära” socialt arbete. Kursens mål är att omsätta kunskaper om sociala problem och professionellt handlingsutrymme till konkreta socialpedagogiska insatser och har därför en problemorienterad, innovativ inriktning där studenterna på ett entreprenörpräglat arbetssätt skapar och/eller utvecklar konkreta sociala verksamhetsmodeller.
 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)