Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Socialpolitik och familj i fokus

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Kursen är uppdelad i två moduler; Socialpolitik i fokus 7.5 hp och Familj i fokus 7.5 hp.

Modulen Socialpolitik i fokus 7.5 hp ger en överblick av den huvudsakliga teoretiska och empiriska utvecklingen inom välfärdsstatliga och socialpolitiska analyser. Centrala och aktuella ämnen diskuteras såsom åldrande befolkning, globalisering och immigration. Viss vikt läggs på Sveriges välfärdspolitik.Utvecklingen av den svenska modellen och dess kännetecken analyseras i ett jämförande internationellt perspektiv.

Modulen Familj i fokus 7.5 hp handlar om familj - vad den är, hur den ser ut - en bit in på 2000-talet. Vi diskuterar relationen mellan familj och andra delar av det sociala livet. Familj i en svensk kontext blir utgångspunkten för en diskussion om och problematisering av familj utifrån ett internationellt perspektiv, med viss fokus på Nordamerika och Europa. Några teman som diskuteras och som berörs på kursen är: demografiska trender, arbetsmarknad, betalt och obetalt arbete, "nya" former av familj, betydelse av genus, samt organisering av familjers vardagsliv.

Kursen ges på engelska.

Socialpolitik och familj i fokus 15 hp motsvarar kurserna Socialpolitik i fokus 7.5 hp och Familj i fokus 7.5 hp tillsammans. Kursen får inte ingå i en examen tillsammans med Socialpolitik i fokus 7.5 hp och Familj i fokus 7.5 hp.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Sociologiska institutionen