Hoppa direkt till innehållet
printicon

Socialrätt i nordiska välfärdskontexter

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2018

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Kursen behandlar socialrätt i nordiska välfärdskontexter som rättsområde och forskningsfält. Socialrättens källor och aktörer och den materiella regleringens förhållande till internationella regelsystem och angränsande rättsområden studeras.  Socialrättsliga problem och frågeställningar berörs med utgångspunkt i aktuella och tvärdisciplinära teman, såsom välfärdsstatens förändring, relationen individ, familj, stat och marknad samt arbete och försörjning. Komparativa och kritiska perspektiv används för analys av socialrättens politiska, ekonomiska och sociala dimensioner.  

Anmälan och behörighet

Socialrätt i nordiska välfärdskontexter, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2018 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Vårtermin 2018, vecka 12

Slutar

Vecka 22, 2018

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%, Distans via internet

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Behörighetskrav

Minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt huvudområde, vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp samt Juridisk översiktskurs 15 hp eller motsvarande, eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-25107

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2017. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för kursen är: Emma Lind

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kursen ges av
Juridiskt forum