Hoppa direkt till innehållet
printicon

Socialrätt i nordiska välfärdskontexter

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar socialrätt i nordiska välfärdskontexter som rättsområde och forskningsfält. Socialrättens källor och aktörer och den materiella regleringens förhållande till internationella regelsystem och angränsande rättsområden studeras.  Socialrättsliga problem och frågeställningar berörs med utgångspunkt i aktuella och tvärdisciplinära teman, såsom välfärdsstatens förändring, relationen individ, familj, stat och marknad samt arbete och försörjning. Komparativa och kritiska perspektiv används för analys av socialrättens politiska, ekonomiska och sociala dimensioner.  

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kursen ges av
Juridiskt forum
Kontaktperson för kursen är:
Emma Lind