Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Socialt arbete i ett internationellt perspektiv

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursens övergripande mål är att ge ett internationellt perspektiv på det sociala arbetets målgrupper och socionomers verksamhetsområden. Vidare behandlas socionomers professionsroll och villkor för denna inom offentlig, privat och ideell sektor. Därutöver behandlas socionomens uppdrag, villkor och krav vilket problematiseras utifrån professionsetik. I kursen poängteras betydelsen av en vetenskaplig grund för att förstå och kritiskt analysera förutsättningar för det praktiska sociala arbetet. Att reflektera kring sig själv och sin framtida profession i relation till det sociala arbetet och dess målgrupper ingår i kursen. I kursen sker fältförlagda studier utomlands som syftar till att förbereda studenterna för internationellt socialt arbeta i olika kulturella kontexter. Under handledning kommer studenterna att observera och aktivt delta i socialt arbete i ett internationellt sammanhang. Kursen ger möjlighet att studera samspelet mellan individ, social situation och levnadsvillkor i det land fältstudierna genomförs.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)