Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Socialt arbete och samhällets organisering

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Moment 1: Socialt arbete och offentlig förvaltning, 6 hp

Momentet ger grundläggande kunskaper i politik och offentlig förvaltning på olika nivåer utifrån ett för socialt arbete relevant perspektiv. Statens, landstingens och kommunernas organisation, uppgifter, finansiering och kompetenser diskuteras, liksom dessa nivåers inbördes relationer. I kursen uppmärksammas särskilt relationen mellan politik och förvaltning samt problematiken som hör till politikens genomförande: Implementeringen av politiska beslut. Här diskuteras bl.a. förvaltningsetik och tjänstemäns handlingsutrymme. Vidare granskas förändringar i offentlig förvaltning och dess konsekvenser för det sociala arbetet, såsom privatisering och decentralisering. Under momentet stimuleras de studerande genomgående att analysera centrala aspekter och problem i den offentliga förvaltningen, liksom att kritiskt reflektera över hur denna skapar krav, begränsningar och möjligheter i den framtida yrkesrollen som socionom.

Moment 2: Socionomens yrkesutövning i offentliga organisationer, 1,5 hp

Momentet ger grundläggande kunskaper om socialarbetares yrkesutövning i offentliga politiskt styrda organisationer på lokal nivå. I momentet uppmärksammas den process genom vilken socialarbetares yrkesutövning påverkas av politik och förvaltning. Ett särskilt fokus i momentet återfinns på socialarbetares handlingsutrymme och dess betydelse för vad som formar socialarbetares yrkesutövning.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare