Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Socialt arbete som forskningsfält I

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till socialt arbete som forskningsfält, forskningsfältets historia, och dess relation till andra vetenskapliga discipliner och forskningsfält. Dessutom behandlas olika vetenskapsteoretiska ansatser i fältet. Vikt läggs vid övningar i att söka, sammanställa och kritiskt granska vetenskapliga artiklar, samt i att arbeta med såväl kvantitativt som kvalitativt material. Vidare behandlas de kunskapsformer och den kunskapsanvändning som aktualiseras såväl i socialt arbete som praktik som i forskning som praktik.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)