Hoppa direkt till innehållet
printicon

Specialistutbildning i bildterapi

  • Antal högskolepoäng 45 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2019

Om kursen

Utbildningen ger utvecklad kompetens i att använda bildskapande som arbetsredskap inom pedagogisk, terapeutisk, social eller själavårdande verksamhet. Den ges som en påbyggnadskurs på avancerad nivå för breddad yrkeskompetens. Utbildningen innehåller teoretiska moment, metodövningar och tillämpning i eget klientarbete. De teoretiska studierna innefattar t ex bildens roll i samhället, den terapeutiska relationen, bildterapins teori och metod. Eget bildskapande är en väsentlig del av lärandet.

Anmälan och behörighet

Specialistutbildning i bildterapi, 45 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

21 januari 2019

Slutar

16 juni 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

14 st

Behörighetskrav

Alternativ I: Konstnärlig utbildning, 120 hp eller motsvarande.
60 hp beteendevetenskap (psykologi, pedagogik eller socialpsykologi).
50 tim sammanhängande individuell psykoterapi hos leg psykoterapeut.
3 års erfarenhet av pedagogiskt konstnärligt arbete t ex inom skola eller studieförbund.

Alternativ II: Högskoleexamen/Yrkesexamen 120 hp inom vård, socialt arbete eller specialpedagogik.
30 tim sammanhängande individuell psykoterapi hos leg psykoterapeut eller bildterapi hos utbildad bildterapeut, individuellt eller i grupp.
3 års erfarenhet i det behörighetsgivande yrket.
Kurser i konstnärliga tekniker motsvarande ett års estetisk linje vid folkhögskola
(t ex teckning, måleri, skulptur, keramik, sammanlagt 700 tim).

Alternativ: III Bildlärarexamen.
50 tim sammanhängande individuell psykoterapi hos leg psykoterapeut.
3 års yrkeserfarenhet som bildlärare.

En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska) alternativt svenska 3 samt engelska 6. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen (eventuellt utbildning om inte examen krävs) från svenskt universitet/ högskola.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-35503

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2018. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Birgitta Englund