Hoppa direkt till innehållet

Specialistutbildning i bildterapi

  • Antal högskolepoäng 45 hp

Om kursen

Utbildningen ger utvecklad kompetens i att använda bildskapande som arbetsredskap inom pedagogisk, terapeutisk, social eller själavårdande verksamhet. Den ges som en påbyggnadskurs på avancerad nivå för breddad yrkeskompetens. Utbildningen innehåller teoretiska moment, metodövningar och tillämpning i eget klientarbete. De teoretiska studierna innefattar t ex bildens roll i samhället, den terapeutiska relationen, bildterapins teori och metod. Eget bildskapande är en väsentlig del av lärandet.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för kursen är: Birgitta Englund

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen