Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Specialpedagogik för yrkeslärare

Välkommen till kursen Specialpedagogik för yrkeslärare. Innan du kan börja studera måste du göra några saker innan själva kursstarten. Här får du veta vad du måste göra, hur och när. Du kan även läsa lite mer om kursen, universitetet och livet som student. Hittar du inte de svar du behöver här så hör du bara av dig till oss via kontaktformuläret i slutet av sidan.

Så här börjar du

 • 1. Tacka ja eller nej

  Om du har blivit antagen och vill ha din plats, eller vill stå kvar som reserv, behöver du inte svara på det andra antagningsbeskedet. Men om du inte längre är intresserad av din plats är det bra att du lämnar återbud så att en reserv kan få den. Återbud gör du enklast på Mina sidor på Antagning.se. Är den möjligheten stängd går det bra att lämna återbud på Studentwebben (logga in med ditt Umu-id) eller kontakta ansvarig institution.

  Behöver du ansöka om stöd för funktionsnedsättning?

  Om du behöver stöd för funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan utbildningen börjar. Läs mer om vilket stöd du kan få och hur du ansöker på vår studentwebb.

  Fäll ihop
 • 2. Registrera dig på kursen

  För att påbörja dina studier behöver du registrera dig själv på kursen via webben. Du registrerar dig på www.umu.se/student. För att kunna göra detta krävs att du har aktiverat ditt användarkonto (Umu-id). Läs mer om detta längre ner i välkomstbrevet under rubriken Aktivera ditt Umu-id.

  Webbegistreringen är öppen från 21-08-23 till och med 21-08-31. Det är viktigt att du registrerar dig under perioden, annars riskerar du att förlora din studieplats.

  Vet du i förväg om att du inte har möjlighet att registrera dig under denna period, måste du anmäla det till oss innan sista dag för registrering. Om du drabbas av akut sjukdom eller annan oförutsedd händelse som gör att du inte kan registrera dig måste du kontakta oss så fort som möjligt (läkarintyg krävs).

  Alla frågor om registrering kan du maila till administration@pedag.umu.se så hjälper vi dig.

  Du får tillgång till kursen i lärplattformen en vecka före kursen startar. 

  Fäll ihop
 • 3. Börja kursen

  30 augusti 2021

  Tid: Under dagen

  Plats: Canvas

  Observera att första träffen är 14 september.

  Fäll ihop

Om kursen

 • Kursens upplägg

  Välkomna till kursen Specialpedagogik för yrkeslärare, 7,5 hp.

  Kursen pågår under 2021-08-30 – 2022-01-16.

  Fem träffar genomförs via Zoom och kursplattformen Canvas enligt schema. Gruppindelning sker vid kursintroduktion (5–7 studenter per grupp).

  Kursinnehåll
  I kursens första modul Specialpedagogik i teori och praktik, 3,5 hp, behandlas specialpedagogiska teorier, det specialpedagogiska uppdraget och specialpedagogisk verksamhet i relation till yrkeslärarens uppdrag. Andra modulen, består av att i samverkan med skol- eller arbetslivsaktörer identifiera, planera, genomföra och analysera ett behovsbaserat Specialpedagogiskt utvecklingsarbete, 4hp. Dessutom behandlas digital och kollegial samverkan som grund för att utveckla den specialpedagogiska verksamheten i det egna yrkesprogrammet.

  Kursupplägg
  Kursens omfattar fem distansträffar som består av följande aktiviteter; a) videoföreläsningar och arbetsträffar kopplat till kurslitteraturen, b) eget specialpedagogiskt utvecklingsarbete under handledning samt medverkan i ett digitalt nätverk för yrkeslärare i specialpedagogik som avser att stödja yrkeslärarens fortsatta specialpedagogiska verksamhet. All undervisning i kursen sker via kursens plattform där även kursinformation samt forum för kommunikation och uppgifter finns tillgängliga. Digitalt nätverk för yrkeslärare i specialpedagogisk byggs upp och administreras av Pedagogiska institutionen som ansvarar för nätverksplattformens uppbyggnad och drift.

  Mellan träff 3–5 i modul 2 erbjuds bokningsbara individuella handledningstider med kursens lärare. Boka tid med respektive lärare via e-post. Mellan samtliga träffar rekommenderar vi att ni arrangerar egna gruppvisa träffar.

  Möteslänkar till träffarna

  Träff 1: https://umu.zoom.us/my/gerd.pettersson

  För övriga träffar (2-5):

  Grupp 1 och 3: https://umu.zoom.us/my/gerd.pettersson

  Grupp 2 och 4: https://umu.zoom.us/my/robert.holmgren

  Fäll ihop
 • Kurslitteratur

  Ahlberg, A. (2009). Kunskapsbildning i specialpedagogik. I A. Ahlberg (Red.), Specialpedagogisk forskning - en mångfacetterad utmaning. Lund: Studentlitteratur AB.

  Aspelin, J. (red) (2013) Relationell specialpedagogik i teori och praktik.

  Bengtsson, A, & Olsson, Kempe, M. (2019). Design för skolorganisation - i praktiken. Stockholm: Gothia.

  Gidlund, U. (2020).  Relational pedagogy in a vocational programme in upper secondary school: A way to make more students graduate. NJVET, 10 (2), 106-128. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.20102106 

  Hirsh, Å., & Olin, A. (2021). Skolutveckling i teori och praktik. Malmö: Gleerups.

  Hjörne, E., & Säljö, R. (2013). Att platsa I en skola för alla. Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan. Lund: Studentlitteratur AB.

  Isaksson, J., & Lindqvist, R. (2015). What is the meaning of special education? Problem representations in Swedish policy documents: Late 1970s–2014. European Journal of Special Needs Education, 30(1), 122-137.

  Jobér, A. (2015). Social klass i skolan. Det kompensatoriska uppdraget. Stockholm: Natur & Kultur.

  Lundahl, L. (2016). Equality, inclusion and marketization of Nordic education: Introductory notes. Research in Comparative & International Education, 11(1).

  Nilholm, C. (2019). En inkluderande skola – Möjligheter, hinder och dilemman. Lund: Studentlitteratur.

  Nordström, Åsén, E. (2019). Kollegialt lärande – genom pedagogisk handledning och lärande samtal.Liber: Lettland.

  Skollag 2010:800. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

  Skolverket. (2014). Skolverkets Allmänna Råd med kommentarer. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Fritzes.

  Ström, K., & Linnanmäki, K. (2017). Specialpedagogik – för mångfald i skola och samhälle. I S. E. Hansén, & L. Forsman (Red.), Allmändidaktik – vetenskap för lärare. 2:a upplagan. Lund: Studentlitteratur AB.

  Aktuell läroplan, programspecifika styrdokument och kursplaner tillkommer. Övrig litteratur som omfattar max 250 sidor kan tillkomma.  

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Välkommen till Umeå universitet

  Det du behöver tänka på innan du börjar, samlat på ett och samma ställe på webben. Både för dig som studerar på campus eller för dig som läser helt på distans. Kommer jag trivas? Kommer jag hitta någonstans att bo? Få nya vänner? Vi kanske inte kan ge dig alla svar, men visar dig var du hittar information. Välkommen!

  Ny student på Umeå universitet

  Fäll ihop
 • Aktivera ditt Umu-id

  Som student kommer du att behöva ett Umu-id (ditt användarkonto) för att till exempel

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor och uppgifter och se dina studieresultat
  • komma åt din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets trådlösa nätverk.

  När du är ny student får du automatiskt ett användarkonto när du antagits, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Mer om Umu-id och hur jag aktiverar det.

  Det här funkar ju inte. Hjälp!

  Om du får problem att aktivera ditt Umu-id eller att logga in vänder du dig till Servicedesk. Där hittar du svar på vanliga frågor, manualer och kan ställa frågor och få hjälp.

  Fäll ihop
 • Skaffa Umu-kort

  När du är på våra campus i Umeå och Örnsköldsvik kommer du att behöva ett Umu-kort. Det är ett kort som fungerar som

  • passerkort
  • lånekort för universitetsbiblioteket
  • kopierings- och utskriftskort.

  Du får inte kortet automatiskt, utan måste själv ansöka om att få det. Så här gör du för att ansöka om ditt Umu-kort.

  Fäll ihop
 • Tillgång till hela Microsoft Office 365

  Som student har du gratis tillgång till hela Microsoft Office 365 under din studietid. I Office 365 ingår bland annat Teams, Word, Excel, Powerpoint, Whiteboard Forms, din studentmejl och en mängd andra tjänster som kan underlätta din studietid och ditt samarbete med andra studenter. För att få tillgång till Office behöver du först aktivera ditt Umu-id.

  Läs om Office 365 och hur du installera det till din dator.

  Fäll ihop
 • Ny på universitetet – studiestartsföreläsningar

  Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att komma in i och hålla reda på. Välkommen till digitala studiestartsföreläsningar 11-14 januari, så guidar vi dig genom studiestarten. Vad vill du veta mer om? 

  • Ny på universitetet – en överblick 
  • Varför finns studentkåren? 
  • IT-tjänster för studenter
  • Studera med funktionsnedsättning
  • Hjälp för att söka, skriva och studera 
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden 
  • Om existentiell hälsa, mening och balans
  Fäll ihop
 • Gå med i en studentkår

  Studentkårerna arbetar för att du ska ha inflytande över dina studier och din studiesituation. De hjälper till att knyta ihop studietiden med näringslivet för din framtida karriär och om du skulle uppleva problem med din utbildning, kan du få hjälp. Ta chansen att vara med och bestämma.

  Det är inte bara dina rättigheter kårerna bevakar. Som medlem i en studentkår är du också med och formar organisationen. Ska kåren driva pubar, caféer, gym? Kanske ordna bio, konserter eller föreläsningar?

  Det är inte längre obligatoriskt att vara medlem i en studentkår, men det finns som du ser fortfarande många fina anledningar att vara med.

  På Umeå universitet har vi tre studentkårer

  Här hittar du svar på några vanliga frågor om vad som är grejen med kåren.

   

  Fäll ihop
 • Om något krånglar finns Infocenter

  Mitt på campus Umeå i huset Universum (ja, det heter så) ligger Infocenter – den plats du alltid kan vända dig till för att få svar, hjälp och vägledning. Här hittar du allt du kan behöva för att ta dig genom de första veckorna som ny student i en, kanske, ny stad. Här får du till exempel hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokaler eller träffa en studievägledare. Infocenter kan svara på de flesta frågor, och har de inte ett svar direkt så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Med anledning av Covid-19 är det viktigt att vi inte är för många personer i lokalen samtidigt. Därför ber vi dig att i första hand mejla, ringa eller chatta med oss.

  Infocenter ger svar, hjälp och vägledning

  Fäll ihop

Kontakta oss

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)