"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Specialpedagogik för yrkeslärare

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

I kursen behandlas specialpedagogiska teorier, det specialpedagogiska uppdraget och specialpedagogisk verksamhet i relation till yrkeslärarens uppdrag.  Dessutom består kursinnehållet av att i samverkan med skol- eller arbetslivsaktörer identifiera, planera, genomföra och analysera ett behovsbaserat Specialpedagogiskt utvecklingsarbete. Ytterligare kursinnehåll behandlar digital och kollegial samverkan som grund för att utveckla den specialpedagogiska verksamheten i det egna yrkesprogrammet.

Kursen är nedlagd från och med 2023-03-10 och har ersatts av 6PE320.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Helen Andersson, studievägledare