Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Specialpedagogik för yrkeslärare

Välkommen till kursen Specialpedagogik för yrkeslärare. Innan du kan börja studera måste du göra några saker innan själva kursstarten. Här får du veta vad du måste göra, hur och när. Du kan även läsa lite mer om kursen, universitetet och livet som student. Hittar du inte de svar du behöver här så hör du bara av dig till oss via kontaktformuläret i slutet av sidan.

Så här börjar du

 • 1. Tacka ja eller nej

  Om du har blivit antagen till en utbildning eller fått en reservplats behöver du tacka ja för att behålla din plats. Vill du inte ha din plats, kan du låta en reserv få den genom att lämna återbud. Tacka ja eller nej gör du på Mina sidor på Antagning.se senast den 22 juli 2022.

  Behöver du ansöka om stöd för funktionsnedsättning?

  Om du behöver stöd för funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan utbildningen börjar. Läs mer om vilket stöd du kan få och hur du ansöker på vår studentwebb.

  Fäll ihop
 • 2. Registrera dig på kursen

  För att påbörja dina studier behöver du registrera dig själv på kursen via webben. Du registrerar dig på www.umu.se/student. För att kunna göra detta krävs att du har aktiverat ditt användarkonto (Umu-id). Läs mer om detta längre ner i välkomstbrevet under rubriken Aktivera ditt Umu-id.

  Webbegistreringen är öppen från 22-08-22 till och med 22-08-30. Det är viktigt att du registrerar dig under perioden, annars riskerar du att förlora din studieplats.

  Vet du i förväg om att du inte har möjlighet att registrera dig under denna period, måste du anmäla det till oss innan sista dag för registrering. Om du drabbas av akut sjukdom eller annan oförutsedd händelse som gör att du inte kan registrera dig måste du kontakta oss så fort som möjligt (läkarintyg krävs).

  Alla frågor om registrering kan du maila till administration@pedag.umu.se så hjälper vi dig.

  Du får tillgång till kursen i lärplattformen en vecka före kursen startar. 

  Fäll ihop
 • 3. Börja kursen

  29 augusti 2022

  Tid: Se schema

  Plats: Se schema

  Schemalänk publiceras här senast 30 dagar innan kursstart.

  Kursens första obligatoriska träff är 12 september, läs under Kursens upplägg nedan hur du förbereder dig.

  Fäll ihop

Om kursen

 • Kursens upplägg

  Välkomna till kursen Specialpedagogik för yrkeslärare, 15 hp.

  Kursen pågår under 2022-08-29 – 2023-06-04.
  Kursansvarig är Gerd Pettersson, Pedagogiska institutionen. Viktig information till er kursdeltagare är att Gerd inte kan svara på frågor via mail eller telefon före 10 september. Utrymme för frågor ges vid Träff 1, 2022-09-12. Inför träff 1: läs studieguiden och kursplanen, förbered dina frågor till träff 1. Läs även Gidlund, (2020).
  Mer information om schema, kurslitteratur mm återfinns i studieguiden i Canvas.

  Kursen har sju obligatoriska träffar och inleds med egna individuella kursförberedelser. Distanskursen genomförs via Zoom och zoom-länkar återfinns nedan. Kursen ges via kursplattformen Canvas enligt schema. En första gruppindelning sker vid Träff 1 (ca 5–7 studenter per grupp) och nya grupper bildas vid Träff 3.

  Kursinnehåll

  I kursens första modul 7,5 hp, behandlas specialpedagogiska teorier, det specialpedagogiska uppdraget och specialpedagogisk verksamhet i relation till yrkeslärarens uppdrag.  Dessutom ingår kollegial samverkan som grund för att utveckla den specialpedagogiska verksamheten i det egna yrkesprogrammet.
  Kursens andra modul, 7,5 hp, består av att i samverkan med skol- eller arbetslivsaktörer identifiera, planera, genomföra och analysera ett behovsbaserat specialpedagogiskt utvecklingsarbete. I modulen ingår även digital samverkan som grund för att utveckla den specialpedagogiska verksamheten i det egna yrkesprogrammet.
   

  Kursupplägg
  Kursens omfattar sju distansträffar som består av följande aktiviteter: a) Kollegial litteraturbearbetning i mindre arbetsgrupper, b) Inspelade föreläsningar samt föreläsningar i realtid c) individuell case-uppgift, d) egen arbetsplan utvecklas och datainsamlingsmetoder behandlas e) eget specialpedagogiskt utvecklingsarbete under grupp- och individuell handledning samt medverkan i ett f) digitalt nätverk för yrkeslärare i specialpedagogik som avser att stödja yrkeslärarens fortsatta specialpedagogiska verksamhet. All undervisning i kursen sker via kursens plattform (Canvas) där även kursinformation samt forum för gruppkommunikation och uppgifter finns tillgängliga. Befintligt digitalt specialpedagogiskt nätverk för yrkeslärare görs tillgängligt för kursdeltagarna under kursens gång. Nätverket samordnas av två yrkeslärare, som slutfört kursen ”Specialpedagogik för yrkeslärare” Pedagogiska institutionen ansvarar för nätverksplattformens drift och underhåll.

  Mellan samtliga träffar rekommenderas ni att ha regelbundna gruppträffar som syftar till att kollegialt diskutera och på så sätt stödja varandras specialpedagogiska skolutvecklingsprocesser.

  Mellan träff 4–6 i modul 2 erbjuds en bokningsbar individuell handledningstid med kursens lärare. Boka handledningstiden med respektive lärare via e-post.

   

  Varmt välkomna hälsar kursens lärare

  Mari Forsberg

  Robert Holmgren

  Gerd Pettersson

   

  Fäll ihop
 • Möteslänk till träffarna

  Möteslänkar till träffarna:

  Träff 1: https://umu.zoom.us/my/gerd.pettersson

  För övriga träffar (2–7). Antalet grupper kan komma att ändras beroende på antal kursdeltagare:

  Grupp 1 och 4: https://umu.zoom.us/my/gerd.pettersson

  Grupp 2 och 5: https://umu.zoom.us/my/robert.holmgren

  Grupp 3 och 6: https://umu.zoom.us/my/mariforsberg

  Fäll ihop
 • Datum och tider - obligatoriska träffar

  29 augusti – 12 september.
  Individuella förberedelser

  Träff 1
  2022-09-12 (måndag)
  14.00 – 17.00

  Träff 2
  2022-10-18 (tisdag)
  15.00 – 17.00

  Träff 3
  2023-01-11 (onsdag)
  13.00 – 17.00

  Träff 4
  2023-02-23 (torsdag)
  13.00 – 17.00

  Träff 5
  2023-03-21 (tisdag)
  13.00 – 17.00

  Träff 6
  2023-04-26 (onsdag)
  13.00 – 17.00

  Träff 7
  2023-05-22 (måndag)
  13.00 – 17.00

  Mellan träff 4–6 i modul 2 erbjuds en bokningsbar individuell handledningstid med kursens lärare. Boka handledningstiden med respektive lärare via e-post.

  Mellan samtliga träffar rekommenderas ni att ha regelbundna gruppträffar som syftar till att kollegialt diskutera och på så sätt stödja varandras specialpedagogiska skolutvecklingsprocesser.

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

Kontakta oss

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)