Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Specialpedagogik med fokus på svenska och matematik för F-3

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar specialpedagogiska perspektiv inom matematik och svenska med fokus på de tidiga skolåren. Syftet med kursen är att ge de blivande lärarna fördjupad ämnesdidaktisk kunskap för att kunna anpassa sin undervisning till stöd och hjälp för elever i svårigheter inom språk-, läs-, skriv- eller matematikutvecklingen.
Inom kursen behandlas bl a. metoder och IKT-stöd för barn i behov av särskilda insatser; kartläggningsmetoder och åtgärdsprogram; arbetssätt för barn med annat modersmål.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)