Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Språk och representation av kön

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Språklig representation av kön kan omfatta så vitt skilda företeelser som yrkesbeteckningar, pronomenbruk (han, hon), skällsord och konstruktion av kön i ordböcker och lärobokstexter. I kursen studeras språklig representation av kön både ur ett teoretiskt språkvetenskapligt perspektiv och ur ett praktiskt språkvårdande perspektiv. Forskning om språklig representation av kön placeras in i sin vetenskapshistoriska och politiska kontext. Kursen består av två delar: En gemensam teoretisk del och en språkspecifik, tillämpad del.

Gy: Engelska B/6. Beroende på val av huvudområde krävs ytterligare språkkunskaper: för engelska, finska, franska, ryska, spanska, svenska/nordiska språk och tyska krävs nivå C1 i aktuellt språk enligt Gemensamma europeiska referensramen; för lingvistik krävs nivå C1 i något av de nämnda språken.

Undervisningsspråk: engelska för gemensamma delar av kursen samt, för de individuellt valbara delarna, antingen engelska, finska, franska, ryska, spanska, svenska eller tyska.

Anmälan och behörighet

Språk och representation av kön, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 oktober 2019

Slutar

19 januari 2020

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

2 st

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen är till stor del nätbaserad. I kursen ingår två obligatoriska träffar i Umeå om vardera en halv dag. Det är också möjligt att delta i dessa träffar via internet. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och nätuppkoppling, se ’Tekniska krav för nätkurser’ på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp varav 15 hp i intervallet 61-90 i ett av huvudområdena Engelska, Finska, Franska, Lingvistik, Ryska, Spanska, Svenska/Nordiska språk, Skandinavistik eller Tyska, eller motsvarande.  
Gy: Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-18415

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)